#JutroNiedziela: III Niedziela Wielkanocna

Żeby spotkać Zmartwychwstałego, trzeba przebyć długą drogę. Drogę serca. Dzień Zmartwychwstania wraca zawsze, gdy Jezusa rozpoznajemy przy łamaniu chleba.

II Niedziela Wielkanocna

Oto realia wiary rodzącego się Kościoła aż po nasze czasy: nie będą widzieli Pana. I w takich realiach został postawiony na osiem dni – jako jedyny z apostołów – Tomasz. Był naszym bliźniakiem w wierze

Jutro niedziela: Niedziela Palmowa – A

Proroctwa. Porozrzucane po całym Starym Testamencie, powstały wiele wieków przed męką Jezusa. Objawiały prawdziwego Mesjasza. Nawet to, dlaczego i w jaki sposób ma On umrzeć. Proroctwa wypełniły się w męce i śmierci Jezusa. To gwarancja, że wszystko jest dobrze, wszystko w rękach Boga.

Kalendarium

Trzecia Niedziela Wielkanocy

30 kwietnia 2017 r.

I Czytanie: Dz 2, 14. 22b-32;

II Czytanie: 1 P 1, 17-21;

Ewangelia: Łk 24, 13-35.