Jutro niedziela: IV niedziela Wielkiego Postu A

Bóg otwiera oczy. Koryguje wzrok. Nie tylko ten fizyczny: niewidomy od urodzenia zaczyna widzieć wtedy, gdy mówi swoje ostatnie dwa słowa w Ewangelii: "Wierzę, Panie". Przygotuj się do niedzieli!

Jutro Niedziela: II niedziela Wielkiego Postu

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej – powie Bóg do Abrama. Weź udział w trudach i przeciwnościach – pisze św. Paweł do Tymoteusza. Wstańcie, nie lękajcie się – powie Jezus do apostołów. W trzech czytaniach trzy zachęty do pójścia w drogę. Gdy człowiek, dotknięty słowem Pana, wyrusza, choć wie, jak trudna i pełna cierpienia będzie droga – to też jest przemienienie.

Kalendarium

4. Niedziela Wielkiego Postu

26 marca 2017 r.

I Czytanie: 1 Sm  16, 1b. 6-7. 10-13b;

II Czytanie: Ef 5, 8-14;

Ewangelia: J 9, 1-41 lub krótsza J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38.