Kalendarium

XII Niedziela Zwykła

25 czerwca 2017 r.

I Czytanie: Jr 20, 10-13;

II Czytanie: Rz 5, 12-15;

Ewangelia: Mt 10, 26-33.