Kalendarium

21. Niedziela Zwykła

27 sierpnia 2017 r.

I Czytanie: Iz 22, 19-23;

II Czytanie: Rz 11, 33-36;

Ewangelia: Mt 16, 13-20.