Warszawa. Św. Andrzeja Boboli na Mokotowie – Sanktuarium

O parafii

Parafia erygowana 20 grudnia 1952 r. przez abp. Stefana Wyszyńskiego z części parafii św. Michała na Mokotowie i św. Szczepana na Mokotowie. Dekret erekcyjny wszedł w życie 1 stycznia 1953 r. Przez pierwsze lata parafia korzystała z kaplicy w jezuickim Domu Pisarzy istniejącej od 1935 r.

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, zbudowany w latach 1980-1988 wg projektu arch. Bohdana Madejowskiego przez ojców jezuitów. Poświęcony 17 kwietnia 1988 r. przez kard. Józefa Glempa w 50. rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli.

Dom centrum duszpasterskiego zbudowany razem z kościołem przez ojców jezuitów.

Aktualności

Boga szukał w codzienności

Matka, rodzeństwo, dalsza rodzina oraz grono blisko 60 księży pożegnało zmarłego 22 kwietnia jezuitę o. Remigiusza Waldemara Pollaka. Uroczystościom pogrzebowym w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie, przewodniczył bp Piotr Jarecki.

Kard. Nycz: św. Andrzej Bobola gorliwym apostołem jedności chrześcijan

W święto patronalne św. Andrzeja Boboli, 16 maja metropolita warszawski ukazał go jako patrona jedności także na dzisiejsze czasy. Do wiernych i kapłanów zgromadzonych w jego stołecznym sanktuarium zaapelował: "by nie tylko pielęgnować modlitwę o jedność Kościoła, ale aby szukać konkretnych dróg tej jedności". Wieczornej Eucharystii w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie przewodniczył metropolita warszawski. Koncelebrował wraz z nim nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, przełożony prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów Tomasz Kot wraz ze współbraćmi, delegacja jezuitów ze Słowacji, rektorzy warszawskich uczelni teologicznych. Przybyli liczni mieszkańcy stolicy. Kard. Nycz przypomniał na wstępie, że przychodzimy do sanktuarium św. Andrzeja Boboli: świadka i męczennika, a zarazem patrona Polski i metropolii warszawskiej. "Mamy patrona Polski jako tego, który zwyciężył dzięki krwi Baranka" - podkreślił. Przyznał, że św. Andrzej był tym apostołem, który umiłował życie apostolskie, a nie umiłował go do końca i złożył je w ofierze jako świadek i jako męczennik za wiarę. "Radujmy się, że mamy takiego patrona" - wezwał. Przy okazji zwrócił uwagę na licznych świętych męczenników, którzy budowali historię Polski. Wymienił wśród nich pozostałych patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa jak również św. Maksymiliana Kolbe oraz ks. Jerzego Popiełuszko. Św. Andrzej Bobola - zdaniem kard. Nycza - był wielkim apostołem, znanym wszędzie gdzie pracował, a w całym Kościele został poznany poprzez swą śmierć męczeńską. Przypomniał, że przyszły patron Polski urodził się po Soborze Trydenckim i na kilka lat przed Unią Brzeską. A była ona - jak podkreślił - próbą budowania jedności Kościoła na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, aby "z Piotrem i pod Piotrem" połączyć cały Kościół na tych ziemiach. Kardynał wyjaśnił, że św. Andrzej Bobola pracował w wielu miejscach, aż w końcu został posłany do Pińska, na styk prawosławia i katolicyzmu. I tam stał się gorliwym apostołem jedności chrześcijańskiej, poprzez wprowadzanie Unii. Za to poniósł nadzwyczaj okrutną męczeńską, za tę próbę budowania jedności. Zwrócił przy tym uwagę, że nie wolno do tej działalności św. Andrzeja - kierowanej słowami Chrystusa: "aby byli jedno" - stosować dzisiejszych standardów ekumenizmu, z czasów po Soborze Watykańskim II. Podkreślił, że św. Andrzej Bobola "działał według standardów tamtego czasu i tylko w takim myśleniu możemy zrozumieć jego dzieło i intencje". Wyjaśnił, że inaczej wtedy patrzono na jedność Kościoła, choć z równie głęboką wiarą rozumiano dramatyczną modlitwę Jezusa: "Ojcze spraw, aby byli jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał". Kaznodzieja podkreślił z mocą, że "jedność zawsze jest warunkiem skuteczności przepowiadania Ewangelii w świecie". A po ponad 250 latach od męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, słowa modlitwy Jezusa z Wieczernika są równie aktualne. Dlatego - przyznał - dziś modlimy się za wstawiennictwem Andrzeja Boboli tymi sami mi słowami: "Ojcze spraw, abyśmy byli jedno, aby świat uwierzył". Metropolita warszawski oświadczył, że "wielką szkodę dla ewangelizacji i dla misyjności Kościoła przynosi fakt, że nie jesteśmy razem". Dodał, że "jesteśmy od tego samego Chrystusa, ale jesteśmy wciąż podzieleni, tak jak gdyby Chrystus był podzielony". Zdaniem kard. Nycza jedynym ratunkiem jest powrót do Wieczernika Kościoła, do tych początków, gdzie byliśmy razem. "Zatem wielkim zadaniem dla nas dzisiaj jest, aby nie tylko pielęgnować modlitwę o jedność Kościoła, ale żeby szukać dróg konkretnej tej jedności, zarówno na płaszczyźnie teologicznej jak i na płaszczyźnie modlitwy i wszelkiej działalności" - wyjaśnił. W szczególności na płaszczyźnie "mądrej działalności ekumenicznej, do której jesteśmy wezwani i z którą to modlitwą przychodzimy do św. Andrzeja, aby nas wspierał w szukaniu dróg jedności". Zachęcił, aby "patronat jedności", św. Andrzeja Boboli odnieść także do naszych codziennych spraw życiowych. Nie tylko do rozdzielonych wyznań chrześcijański, ale także do rzeczywistości Kościoła katolickiego, w którym niemało jest różnorodnych podziałów. Kardynał zwrócił uwagę, że "brak jedności w naszym Kościele widoczny jest dziś również w obrębie tematu rodziny". A temat ten jest polecony nam przez papieża, jako jedno z najważniejszych zadań na dziś, szczególnie w okresie synodu o rodzinie. Podkreślił, że dyskusja ta zawsze musi się kończyć wedle zasady "sub Petro et cum Petro", czyli pełną jednością i posłuszeństwem papieżowi. "Jest to model jedności pozwalający na różnorodność, ale zarazem zachowujący jedność w tym, co jest zasadnicze" - wyjaśnił. Zaapelował też o jedność w naszych rodzinach, z których tak wiele się rozpada. "A dzieje się tak, gdyż brakuje tej postawy ku jedności, o którą prosił Chrystus w Wieczerniku, a której patronem i świadkiem jest św. Andrzej Bobola" - skonstatował. Główną przyczyną braku jedności i podziałów w dzisiejszym świecie - jak podkreślił - jest postawa charakteryzująca wielu z nas, uważających się za "posiadaczy i właścicieli prawdy". A tymczasem - przyznał - prawda jest ponad nami, nikt nie jest jej właścicielem, wszyscy jesteśmy jej pokornymi poszukiwaczami i uczestnikami drogi, która prowadzi do jej odkrycia. Dlatego nie potrafimy się pięknie różnić, nawet gdy jasno widzimy cel. "Wołajmy i módlmy się, abyśmy byli jedno, na wór Trójcy Świętej" - zaapelował kardynał - abyśmy potrafili z sobą rozmawiać, abyśmy chcieli się nawzajem słuchać. Zachęcał, abyśmy "potrafili szukać tej prawdy, która jest jedna i która jest zawsze poza nami i ponad nami". A tą prawdą jest Jezus Chrystus. Katolicka Agencja Informacyjna fot. Gość Niedzielny/Tomasz Gołąb

Mapa

Kancelaria parafialna

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

tel. +48 22 54 28 707
e-mail: parakow@jezuici.pl

Kancelaria czynna:

 • od września do czerwca
  • wtorek, środa, piątek, sobota – godz. 10:00 – 12:00
  • wtorek – piątek – godz. 16:00 – 18:00
 • w lipcu i sierpniu
  • wtorek – piątek, godz. 16:00 – 18:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 9:30 (młodzieżowa, Kaplica Akademicka, poza wakacjami), 10:00, 10:45 (w j. francuskim, Dolny Kościół, poza wakacjami), 10:45 (dla dzieci młodszych, Kaplica Akademicka, poza wakacjami), 11:30 (dla dzieci starszych), 12:45 (dla dzieci przed pierwszą Komunią Świętą, Dolny Kościół, poza wakacjami), 13:00, 17:00, 19:30 (akademicka), 21:00
Dni powszednie:
7:00, 7:30 (poza wakacjami), 8:00, 8:30 (poza wakacjami), 9:00, 12:00, 17:00, 19:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ojciec Waldemar Borzyszkowski SI

Dziekan dekanatu mokotowskiego
Katecheta

Ojciec Waldemar Aramowicz SI

Duszpasterz osób żyjących w separacji i rozwiedzionych – samotnych
Kapelan

Ojciec Michał Karnawalski SI

Duszpasterz francuskojęzycznej wspólnoty katolickiej w archidiecezji warszawskiej
Kapelan

Ojciec Witold Sokołowski SI

Kapelan Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
Kapelan

Ojciec Sylwester Jasiak SI

Kapelan Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Spowiedź

Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej.

Nabożeńtwa

Nabożeństwo majowe, Sanktuarium, codziennie godzina 18:00

Nabożeństwo czerwcowe, Sanktuarium, codziennie godzina 18:00

Nabożeństwo październikowe – różaniec, Sanktuarium,

 • niedziele godzina 18:00
 • dni powszednie po Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 18:00

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pierwsza Niedziela miesiąca, Sanktuarium, godzina 18:00

Modlitwa przy relikwiach św. Andrzeja Boboli, codziennie w dni powszednie, Sanktuarium, po Mszy Świętej o godzinie 12:00

Nabożeństwo do świętego Andrzeja Boboli, szesnasty dzień miesiąca, Sanktuarium, po Mszy Świętej o godzinie 12:00

Wielki Post

 • Gorzkie Żale, Sanktuarium, każda niedziela godzina 18:00
 • Droga Krzyżowa, Sanktuarium, każdy piątek
  • dla dzieci godzina 16:15
  • dla młodzieży i studentów godzina 19:40
  • dla dorosłych godzina 9:30 i 18:00

Modlitwa w krypcie

 • w dni powszednie różaniec, Sanktuarium, po Mszy Świętej o godzinie 9:00
 • w soboty Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i różaniec, Sanktuarium, po Mszy Świętej o godzinie 9:00

Adoracja Najwiętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele:

 • czwartek – godz. 19:30 – 21:00
 • piątek – godz. 9:30 – 17:00

Poradnia rodzinna

Czynna:

poniedziałek, w godz. 18.00-19.00

czwartek, w godz. 17.45-19.00

Kontakt: 661 580 834, magdalena.paskowska@gmail.com