Niedziela Biblijna – I Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Miejsce: Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza
Organizator: Dzieło Biblijne

W programie katecheza nt. Listu do Galatów oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.